สมัครงาน

ตำแหน่งงานทั้งหมด
สถานที่ปฏิบัติงาน
อัตรา
ตำแหน่งงานทั้งหมด
ผู้จัดการแผนกตรวจสุขภาพ (Health promotion Hospital Section Manager)ผู้จัดการแผนกตรวจสุขภาพ (Health promotion Hospital Section Manager)Head Quarter - 1 ตำแหน่ง
Head Quarter
1

ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion Hospital Manager)ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion Hospital Manager)Head Quarter - 1 ตำแหน่ง
Head Quarter
1

Senior Data Analytics SpecialistSenior Data Analytics SpecialistHead Quarter - 1 ตำแหน่ง
Head Quarter
1

เจ้าหน้าที่นำส่งผู้ป่วย / Porterเจ้าหน้าที่นำส่งผู้ป่วย / PorterHead Quarter - 5 ตำแหน่ง
Head Quarter
5

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการลูกค้า/ Customer Service Officerเจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการลูกค้า/ Customer Service OfficerHead Quarter - 3 ตำแหน่ง
Head Quarter
3

Senior Nurse CoordinatorSenior Nurse CoordinatorHead Quarter - 1 ตำแหน่ง
Head Quarter
1

ผู้ช่วยเภสัชกร / Assistant Pharmacistผู้ช่วยเภสัชกร / Assistant PharmacistHead Quarter - 4 ตำแหน่ง
Head Quarter
4

เภสัชกร /Pharmacistเภสัชกร /PharmacistHead Quarter - 1 ตำแหน่ง
Head Quarter
1