ติดต่อเรา

โรงพยาบาลวิมุต

500 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

02-079-0000

ติดต่อสอบถาม

View On Google Map