ติดต่อเรา

โรงพยาบาลวิมุต

500 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

02-079-0000

info@vimut.com

ติดต่อสอบถาม

แผนที่โรงพยาบาล View On Google Map