ผศ.นพ.ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์กระดูกและข้อ
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์การกีฬา
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การผ่าตัดเฉพาะทางเกี่ยวกับข้อเข่า
  Department of Orthopedic and Trauma Universitatsspital Basel, ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์
 • การผ่าตัดเฉพาะทางเกี่ยวกับข้อไหล่
  Tohoku University Hospital, Sendai, ประเทศ ญี่ปุ่น
 • การผ่าตัดเฉพาะทางเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากการกีฬา
  University of California, San Francisco (UCSF), ซานฟรานซิสโก ประเทศ สหรัฐอเมริกา
วันและเวลาออกตรวจ
**กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0060 หรือทำนัดหมายผ่านเว็ปไซด์โดยเลือกวันและเวลา**

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
08
เม.ย
วันอังคาร
09
เม.ย
วันพุธ
10
เม.ย
วันพฤหัส
11
เม.ย
วันศุกร์
12
เม.ย
วันเสาร์
13
เม.ย
วันอาทิตย์
14
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*