ผศ.นพ.วรเดช หงษ์สาคร
สูตินรีแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุและการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์สูตินรีเวช
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ประกาศนียบัตรการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
  โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันและเวลาออกตรวจ
• กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0066 • หรือทำนัดหมายผ่านเว็บไซต์โดยเลือกวันและเวลาด้านล่าง

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
27
พ.ค
วันอังคาร
28
พ.ค
วันพุธ
29
พ.ค
วันพฤหัส
30
พ.ค
วันศุกร์
31
พ.ค
วันเสาร์
01
มิ.ย
วันอาทิตย์
02
มิ.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*