นพ.ชัชลิต รัตรสาร
อายุรแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์เบาหวาน ต่อมไร้ท่อ และควบคุมน้ำหนัก
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1)
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อายุรศาสตร์
    โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • Fellowship in Endocrinology, Diabetes and Metabolism
    Washington University School of Medicine, St.Louis, Missouri, U.S.A. (Mentor: Professor Philip E Cryer)
วันและเวลาออกตรวจ
• กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0070 • หรือทำนัดหมายผ่านเว็บไซต์โดยเลือกวันและเวลาด้านล่าง

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
20
พ.ค
วันอังคาร
21
พ.ค
วันพุธ
22
พ.ค
วันพฤหัส
23
พ.ค
วันศุกร์
24
พ.ค
วันเสาร์
25
พ.ค
วันอาทิตย์
26
พ.ค

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*