นพ.ดุลยทรรศน์ อนันตะยา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์อายุรกรรม
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
    ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาออกตรวจ
• กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0030

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
22
เม.ย
วันอังคาร
23
เม.ย
วันพุธ
24
เม.ย
วันพฤหัส
25
เม.ย
วันศุกร์
26
เม.ย
วันเสาร์
27
เม.ย
วันอาทิตย์
28
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*