ทพญ.กวิสรา สุขมาลจิตกุล
ทันตแพทย์
ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม, ทันตกรรมรากเทียม
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์ทันตกรรม
การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันและเวลาออกตรวจ
พุธ 9.00-19.00 น. ศุกร์ 9.00-19.00 น. ***กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0026 ***

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*