ทพญ.เกศินี พัฒนเจริญ
ทันตแพทย์
ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์ , ใส่ฟัน, รากฟันเทียม
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์ทันตกรรม
การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม
    Tufts University School of Dental Medicine, สหรัฐอเมริกา
วันและเวลาออกตรวจ
**กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0060 หรือทำนัดหมายผ่านเว็ปไซด์โดยเลือกวันและเวลา**

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
08
เม.ย
วันอังคาร
09
เม.ย
วันพุธ
10
เม.ย
วันพฤหัส
11
เม.ย
วันศุกร์
12
เม.ย
วันเสาร์
13
เม.ย
วันอาทิตย์
14
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้*

อาการเบื้องต้น*