ทพญ.นนทิยา พุ่มชูศรี
ทันตแพทย์
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์ทันตกรรม
การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
    มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาออกตรวจ
เสาร์ (สัปดาห์ที่ 1,3) 9.00-19.00 น. อาทิตย์(สัปดาห์ที่ 2,4) 9.00-19.00 น. ***กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0026 ***

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*