นพ.ปกรณ์กิจ พฤกษาอุดมชัย
จักษุแพทย์
กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา, การดูแลสายตาเลือนลาง
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์เลสิก
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา
 • ประกาศนียบัตรจักษุวิทยากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
 • Clinical and Research fellowship in Cornea
  Eye and Ear Infirmary, Chicago, USA
 • Low vision and Cornea fellowship
  Takeda Science Foundation, Japan
วันและเวลาออกตรวจ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-079-0056

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
17
มิ.ย
วันอังคาร
18
มิ.ย
วันพุธ
19
มิ.ย
วันพฤหัส
20
มิ.ย
วันศุกร์
21
มิ.ย
วันเสาร์
22
มิ.ย
วันอาทิตย์
23
มิ.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*