ทพญ.ปัณฑารีย์ ฤทธิ์ถกล
ทันตแพทย์
ทันตกรรมจัดฟัน และการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์ทันตกรรม
การศึกษา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Master Degree in Dental and Craniofacial Science (Orthodontics)
  Chang Gung University, Taiwan
 • Clinical Training Department of Craniofacial Orthodontics, Orthognathic Surgery
  Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
 • Certifed Invisalign Provider
วันและเวลาออกตรวจ
อังคาร (สัปดาห์ที่ 1,3) 14.00-19.00 น. อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1,4) 10.00-19.00 น. ***กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0026 ***

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*