พญ.ปารมี แสนมโนรักษ์
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์เต้านม
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์ศัลยกรรม
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต
    คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
    คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์เต้านม
    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันและเวลาออกตรวจ
• กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-0790040

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
20
พ.ค
วันอังคาร
21
พ.ค
วันพุธ
22
พ.ค
วันพฤหัส
23
พ.ค
วันศุกร์
24
พ.ค
วันเสาร์
25
พ.ค
วันอาทิตย์
26
พ.ค

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*