ทพญ.พลอยลดา วิทวัสพันธุ์
ทันตแพทย์
ทันตกรรมรากเทียม
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์ทันตกรรม
การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
    มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันและเวลาออกตรวจ
พฤหัสบดี (สัปดาห์ที่ 1,2,3,5) 09.00-13.00 น. ***กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0026 ***

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*