ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์
จักษุแพทย์
จักษุวิทยา
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์เลสิก
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน
  กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อบรมและดูงานด้านจักษุประสาท Ocular Electrophysiology
  National Rehabilitation Centre, ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศนียบัตร Lead accessor
  SGS, ประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร Facilitator
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
 • หนังสือรับรองการอบรมดูงาน Hospital accreditation (HA)
  ประเทศแคนาดา
 • ประกาศนียบัตร internal surveyor ของ Hospital accreditation (HA)
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
วันและเวลาออกตรวจ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-079-0056 • หรือนัดหมายด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
15
ก.ค
วันอังคาร
16
ก.ค
วันพุธ
17
ก.ค
วันพฤหัส
18
ก.ค
วันศุกร์
19
ก.ค
วันเสาร์
20
ก.ค
วันอาทิตย์
21
ก.ค

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*