พญ.สีวลี สีดาฟอง
กุมารแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์กุมารเวช
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
    โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
    โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันและเวลาออกตรวจ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-079-0038 • หรือนัดหมายด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
15
ก.ค
วันอังคาร
16
ก.ค
วันพุธ
17
ก.ค
วันพฤหัส
18
ก.ค
วันศุกร์
19
ก.ค
วันเสาร์
20
ก.ค
วันอาทิตย์
21
ก.ค

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*