ทพ.ธีรวุฒิ ตั้งเสถียร
ทันตแพทย์
ทันตกรรมโรคเหงือก, ทันตกรรมรากเทียม
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์ทันตกรรม
การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมโรคเหงือก
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมโรคเหงือก
วันและเวลาออกตรวจ
จันทร์ (สัปดาห์ที่ 1,3) 13.00-20.00 น. ***กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0026 ***

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*