พญ.ฐานิกา วุทธชูศิลป์
อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร Electrophysiology training
  Tohoku University and Tsukuba University, Japan
วันและเวลาออกตรวจ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-079-0042 • หรือนัดหมายด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
17
มิ.ย
วันอังคาร
18
มิ.ย
วันพุธ
19
มิ.ย
วันพฤหัส
20
มิ.ย
วันศุกร์
21
มิ.ย
วันเสาร์
22
มิ.ย
วันอาทิตย์
23
มิ.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*