รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์อายุรกรรม
การศึกษา
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • MD (RES)
  National Heart and Lung Institute Imperial College London.
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิบัตรสาขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาออกตรวจ
• กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0030 • หรือทำนัดหมายผ่านเว็บไซต์โดยเลือกวันและเวลาด้านล่าง

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
17
มิ.ย
วันอังคาร
18
มิ.ย
วันพุธ
19
มิ.ย
วันพฤหัส
20
มิ.ย
วันศุกร์
21
มิ.ย
วันเสาร์
22
มิ.ย
วันอาทิตย์
23
มิ.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*