ทพ.วิเศษสรรค์ พรศิริอนันต์
ทันตแพทย์
ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมจัดฟันเด็ก, Invisalign treatment
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์ทันตกรรม
การศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certified Invisalign Provider
วันและเวลาออกตรวจ
อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2,3) 12.00-16.00 น. ***กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0026 ***

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*