พญ.จิรนันท์ ทรัพย์ทวีผลบุญ
จักษุแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคต้อหิน
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์จักษุ
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จักษุวิทยา
    โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  • ประกาศนียบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน
    โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
วันและเวลาออกตรวจ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-079-0058 • หรือนัดหมายด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
22
เม.ย
วันอังคาร
23
เม.ย
วันพุธ
24
เม.ย
วันพฤหัส
25
เม.ย
วันศุกร์
26
เม.ย
วันเสาร์
27
เม.ย
วันอาทิตย์
28
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*