ศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
แพทย์ผู้ชำนาญการ ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์กระดูกและข้อ
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
  Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA
 • Adult reconstruction hip and knee Surgery
  University of Western Ontario, London, Canada
วันและเวลาออกตรวจ
**กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0060 หรือทำนัดหมายผ่านเว็ปไซด์โดยเลือกวันและเวลา**

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
08
เม.ย
วันอังคาร
09
เม.ย
วันพุธ
10
เม.ย
วันพฤหัส
11
เม.ย
วันศุกร์
12
เม.ย
วันเสาร์
13
เม.ย
วันอาทิตย์
14
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*