ศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล
อายุรแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการอายุรศาสตร์โรคไต
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์ไตเทียม
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • Visiting Fellowship Certificate
  St. Bortolo Hospital, Vicenza, Italy
 • Visiting Fellowship Certificate in Hemodialysis
  Lapeyronie Hospital, Montpellier, France
 • Fellowship Certificate in Nephrology
  University of Michigan Health System, USA.
วันและเวลาออกตรวจ
**กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0060 หรือทำนัดหมายผ่านเว็ปไซด์โดยเลือกวันและเวลา**

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
08
เม.ย
วันอังคาร
09
เม.ย
วันพุธ
10
เม.ย
วันพฤหัส
11
เม.ย
วันศุกร์
12
เม.ย
วันเสาร์
13
เม.ย
วันอาทิตย์
14
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*