รศ.นพ.รัฐฤกษ์ อรุณากูร
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านออร์โธปิดิกส์
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์กระดูกและข้อ
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต
    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Clinical Fellowship in Spinal Surgery
    Yale University, New Haven, Connecticut, USA.
วันและเวลาออกตรวจ
**กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0060 หรือทำนัดหมายผ่านเว็ปไซด์โดยเลือกวันและเวลา**

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
08
เม.ย
วันอังคาร
09
เม.ย
วันพุธ
10
เม.ย
วันพฤหัส
11
เม.ย
วันศุกร์
12
เม.ย
วันเสาร์
13
เม.ย
วันอาทิตย์
14
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*