รศ.นพ.ณัฐวุฒิ โตวนำชัย
อายุรแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการอายุรศาสตร์โรคไต
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์ไตเทียม
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Fellowship Certificate in Transplant Immunology
  Beth Israel Deaconess Medical Center, USA
วันและเวลาออกตรวจ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-079-0076

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*