ผศ.นพ.ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์กระดูกและข้อ
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์การกีฬา
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การผ่าตัดเฉพาะทางเกี่ยวกับข้อเข่า
  Department of Orthopedic and Trauma Universitatsspital Basel, ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์
 • การผ่าตัดเฉพาะทางเกี่ยวกับข้อไหล่
  Tohoku University Hospital, Sendai, ประเทศ ญี่ปุ่น
 • การผ่าตัดเฉพาะทางเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากการกีฬา
  University of California, San Francisco (UCSF), ซานฟรานซิสโก ประเทศ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโลโนยีการกีฬา, มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาออกตรวจ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-079-0060 • หรือนัดหมายด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
17
มิ.ย
วันอังคาร
18
มิ.ย
วันพุธ
19
มิ.ย
วันพฤหัส
20
มิ.ย
วันศุกร์
21
มิ.ย
วันเสาร์
22
มิ.ย
วันอาทิตย์
23
มิ.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*