ผศ.พญ.อรวิน วัลลิภากร
สูตินรีแพทย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์สูตินรีเวช
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
 • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
  แพทยสภา
 • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
  แพทยสภา
วันและเวลาออกตรวจ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-079-0066

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
22
เม.ย
วันอังคาร
23
เม.ย
วันพุธ
24
เม.ย
วันพฤหัส
25
เม.ย
วันศุกร์
26
เม.ย
วันเสาร์
27
เม.ย
วันอาทิตย์
28
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*