ผศ.นพ.วรเดช หงษ์สาคร
สูตินรีแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุและการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์สูตินรีเวช
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ประกาศนียบัตรการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
  โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันและเวลาออกตรวจ
• กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0066 • หรือทำนัดหมายผ่านเว็บไซต์โดยเลือกวันและเวลาด้านล่าง

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
22
เม.ย
วันอังคาร
23
เม.ย
วันพุธ
24
เม.ย
วันพฤหัส
25
เม.ย
วันศุกร์
26
เม.ย
วันเสาร์
27
เม.ย
วันอาทิตย์
28
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*