รศ.นพ.ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ
ศัลยแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมทั่วไปและโรคตับ ท่อน้ำดีและตับอ่อน
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์ศัลยกรรม
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศัลยศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • Hepatobillary and Pancreatic Surgery Division
  National Cancer Cancer Hospital, Tokyo, Japan
 • Hepatobiliary and Pancreatic Surgery Division, Department of Surgery
  Graduate School of Medicine, University of Tokyo, Japan
วันและเวลาออกตรวจ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-079-0040 • หรือนัดหมายด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
22
เม.ย
วันอังคาร
23
เม.ย
วันพุธ
24
เม.ย
วันพฤหัส
25
เม.ย
วันศุกร์
26
เม.ย
วันเสาร์
27
เม.ย
วันอาทิตย์
28
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*