ผศ.นพ.วสุ ศุภกรธนสาร
จักษุแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคต้อหิน
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์จักษุ
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • จักษุวิทยา
  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ประกาศนียบัตรอนุสาขาต้อหิน
  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • Research Fellowship in Glaucoma
  John Hopkins University, USA
วันและเวลาออกตรวจ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-079-0058

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
20
พ.ค
วันอังคาร
21
พ.ค
วันพุธ
22
พ.ค
วันพฤหัส
23
พ.ค
วันศุกร์
24
พ.ค
วันเสาร์
25
พ.ค
วันอาทิตย์
26
พ.ค

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*