นพ.ชาญวัฒน์ ชวนตันติกมล
อายุรแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์เบาหวาน ต่อมไร้ท่อ และควบคุมน้ำหนัก
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
    คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  • อายุรศาสตร์
    โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
    โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
วันและเวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 8.00 - 20.00 น. วันอังคาร 7.00 - 19.00 น. วันพุธ 8.00 - 13.00 น. วันพฤหัสบดี 7.00 - 19.00 น. วันอาทิตย์ 8.00 - 12.00 น. • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-079-0070 • หรือนัดหมายด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
17
มิ.ย
วันอังคาร
18
มิ.ย
วันพุธ
19
มิ.ย
วันพฤหัส
20
มิ.ย
วันศุกร์
21
มิ.ย
วันเสาร์
22
มิ.ย
วันอาทิตย์
23
มิ.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*