นพ.เกรียงไกร เวียงนาค
แพทย์ผู้ชำนาญการโสต ศอ นาสิก
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์หู คอ จมูก
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา
    โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา
    โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วันและเวลาออกตรวจ
• กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0050 • หรือทำนัดหมายผ่านเว็บไซต์โดยเลือกวันและเวลาด้านล่าง

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
17
มิ.ย
วันอังคาร
18
มิ.ย
วันพุธ
19
มิ.ย
วันพฤหัส
20
มิ.ย
วันศุกร์
21
มิ.ย
วันเสาร์
22
มิ.ย
วันอาทิตย์
23
มิ.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*