พญ.ณัชพร นพเคราะห์
อายุรแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหาร
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
    วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์
    โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
    โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
วันและเวลาออกตรวจ
• กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0054 • หรือทำนัดหมายผ่านเว็บไซต์โดยเลือกวันและเวลาด้านล่าง

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
20
พ.ค
วันอังคาร
21
พ.ค
วันพุธ
22
พ.ค
วันพฤหัส
23
พ.ค
วันศุกร์
24
พ.ค
วันเสาร์
25
พ.ค
วันอาทิตย์
26
พ.ค

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*