พญ.ญาณิน สุวรรณ
จักษุแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคต้อหิน
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์จักษุ
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จักษุวิทยา
  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรอนุสาขาต้อหิน
  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • Glaucoma Research Fellow
  New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai, USA
วันและเวลาออกตรวจ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-079-0058 • หรือนัดหมายด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
22
เม.ย
วันอังคาร
23
เม.ย
วันพุธ
24
เม.ย
วันพฤหัส
25
เม.ย
วันศุกร์
26
เม.ย
วันเสาร์
27
เม.ย
วันอาทิตย์
28
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*