นพ.โชคชัย ธนาเดชสุนทร
อายุรกรรม
อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์อายุรกรรม
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
    คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาออกตรวจ
• กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0000

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
15
ก.ค
วันอังคาร
16
ก.ค
วันพุธ
17
ก.ค
วันพฤหัส
18
ก.ค
วันศุกร์
19
ก.ค
วันเสาร์
20
ก.ค
วันอาทิตย์
21
ก.ค

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*