ทพ.เจษฎา ลาภสุขกิจกุล
ทันตแพทย์
ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์ทันตกรรม
การศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  ทันตแพทยสภา
วันและเวลาออกตรวจ
อังคาร 14.00-20.00 น. ศุกร์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5) 9.00-19.00 น. • กรณีต้องการทำนัดหมาย โทรศัพท์ 02-079-0026

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*