ทพญ.จิรายุ คงยิ่งยง
ทันตแพทย์
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์ทันตกรรม
การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต
    มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
    มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาออกตรวจ
จันทร์ 16.30-20.00 น. • กรณีต้องการทำนัดหมาย โทรศัพท์ 02-079-0026

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*