พญ.กมลภัทร รักไทย
จักษุแพทย์
จักษุวิทยา, โรคต้อหิน
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์จักษุ
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา
    โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
  • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา
    โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
วันและเวลาออกตรวจ
• กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0058

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
22
เม.ย
วันอังคาร
23
เม.ย
วันพุธ
24
เม.ย
วันพฤหัส
25
เม.ย
วันศุกร์
26
เม.ย
วันเสาร์
27
เม.ย
วันอาทิตย์
28
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*