ทพญ.เกศินี พัฒนเจริญ
ทันตแพทย์
ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์ , ใส่ฟัน, รากฟันเทียม
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์ทันตกรรม
การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม
    Tufts University School of Dental Medicine, สหรัฐอเมริกา
วันและเวลาออกตรวจ
พุธ 14.00-18.00 น. อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1,3) 14.00-18.00 น. • กรณีต้องการทำนัดหมาย โทรศัพท์ 02-079-0026

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*