ทพ.ดร.ณภัทร นะลำเลียง
ทันตแพทย์
ทันตกรรมจัดฟัน, Invisalign treatment
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์ทันตกรรม
การศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ทันตกรรมจัดฟัน
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ดุษฏีบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certified Invisalign Provider
วันและเวลาออกตรวจ
เสาร์ (สัปดาห์ที่ 3,4 ของเดือน) 10.00-19.00 น. • กรณีต้องการทำนัดหมาย โทรศัพท์ 02-079-0026

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*