พญ.ปารมี แสนมโนรักษ์
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์เต้านม
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์ศัลยกรรม
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต
    คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
    คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์เต้านม
    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันและเวลาออกตรวจ
• กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-0790040

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
17
มิ.ย
วันอังคาร
18
มิ.ย
วันพุธ
19
มิ.ย
วันพฤหัส
20
มิ.ย
วันศุกร์
21
มิ.ย
วันเสาร์
22
มิ.ย
วันอาทิตย์
23
มิ.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*