ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์
จักษุแพทย์
จักษุวิทยา
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์เลสิก
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน
  กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อบรมและดูงานด้านจักษุประสาท Ocular Electrophysiology
  National Rehabilitation Centre, ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศนียบัตร Lead accessor
  SGS, ประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร Facilitator
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
 • หนังสือรับรองการอบรมดูงาน Hospital accreditation (HA)
  ประเทศแคนาดา
 • ประกาศนียบัตร internal surveyor ของ Hospital accreditation (HA)
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
วันและเวลาออกตรวจ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-079-0056

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
22
เม.ย
วันอังคาร
23
เม.ย
วันพุธ
24
เม.ย
วันพฤหัส
25
เม.ย
วันศุกร์
26
เม.ย
วันเสาร์
27
เม.ย
วันอาทิตย์
28
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*