นพ.รัตนเกียรติ พงษ์รัตนกูล
ศัลยแพทย์
ศัลยศาสตร์, การผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์ศัลยกรรม
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
    คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
    แพทยสภา
  • ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาผ่าตัดผ่านการส่องกล้องศัลยศาสตร์ทั่วไป
    ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาออกตรวจ
• กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0040

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
22
เม.ย
วันอังคาร
23
เม.ย
วันพุธ
24
เม.ย
วันพฤหัส
25
เม.ย
วันศุกร์
26
เม.ย
วันเสาร์
27
เม.ย
วันอาทิตย์
28
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*