นพ.ทรงพล โลดทนงค์
จิตแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านจิตเวช
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์สุขภาพใจ ปรึกษาจิตแพทย์
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการแพทย์ (สาขาจิตเวชศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์
    แพทยสภา
วันและเวลาออกตรวจ
วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน) 9.00 - 18.00 น. • กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0078

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
27
พ.ค
วันอังคาร
28
พ.ค
วันพุธ
29
พ.ค
วันพฤหัส
30
พ.ค
วันศุกร์
31
พ.ค
วันเสาร์
01
มิ.ย
วันอาทิตย์
02
มิ.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*