ทพญ.ทวิพร ลิมป์รัชตามร
ทันตแพทย์
ทันตกรรมบดเคี้ยว, ข้อต่อขากรรไกร, Dental Sleep Medicine
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์ทันตกรรม
การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขาสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
  • American academy of Dental Sleep Medicine.
วันและเวลาออกตรวจ
อาทิตย์ 9.00-19.00 น. ***กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0026 ***

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*