ทพ.วิเศษสรรค์ พรศิริอนันต์
ทันตแพทย์
ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมจัดฟันเด็ก, Invisalign treatment
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์ทันตกรรม
การศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certified Invisalign Provider
วันและเวลาออกตรวจ
**กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0060 หรือทำนัดหมายผ่านเว็ปไซด์โดยเลือกวันและเวลา**

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
08
เม.ย
วันอังคาร
09
เม.ย
วันพุธ
10
เม.ย
วันพฤหัส
11
เม.ย
วันศุกร์
12
เม.ย
วันเสาร์
13
เม.ย
วันอาทิตย์
14
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้*

อาการเบื้องต้น*