พญ.วัธนีย์ ศรีพวาทกุล
จักษุแพทย์
กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์เลสิก
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Certificate of research fellowship in cornea and external disease
  Bascom Palmer Eye Institute, Miami, USA
วันและเวลาออกตรวจ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-079-0056

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
22
เม.ย
วันอังคาร
23
เม.ย
วันพุธ
24
เม.ย
วันพฤหัส
25
เม.ย
วันศุกร์
26
เม.ย
วันเสาร์
27
เม.ย
วันอาทิตย์
28
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*