พญ.ญาดา หลุยเจริญ
อายุรแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์อายุรกรรม
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
    คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อายุรศาสตร์
    คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ
    คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันและเวลาออกตรวจ
• กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0030

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
17
มิ.ย
วันอังคาร
18
มิ.ย
วันพุธ
19
มิ.ย
วันพฤหัส
20
มิ.ย
วันศุกร์
21
มิ.ย
วันเสาร์
22
มิ.ย
วันอาทิตย์
23
มิ.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*