ทพญ.ญาณิศา มหกิจเดชาชัย
ทันตแพทย์
ทันตกรรมทั่วไป
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์ทันตกรรม
การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันและเวลาออกตรวจ
อังคาร 9.00-19.00 น.- ***กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0026 ***

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*