นพ.ชาญวัฒน์ ชวนตันติกมล
อายุรแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์เบาหวาน ต่อมไร้ท่อ และควบคุมน้ำหนัก
 • ศูนย์อายุรกรรม
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • อายุรศาสตร์
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
วันและเวลาออกตรวจ
**กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0060 หรือทำนัดหมายผ่านเว็ปไซด์โดยเลือกวันและเวลา**

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
08
เม.ย
วันอังคาร
09
เม.ย
วันพุธ
10
เม.ย
วันพฤหัส
11
เม.ย
วันศุกร์
12
เม.ย
วันเสาร์
13
เม.ย
วันอาทิตย์
14
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้*

อาการเบื้องต้น*