นพ.กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์
สูตินรีแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านมะเร็งวิทยานรีเวช
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์สูตินรีเวช
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • มะเร็งวิทยานรีเวช
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • ประกาศนียบัตรการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
  แพทยสภา
วันและเวลาออกตรวจ
• กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-0790066

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
17
มิ.ย
วันอังคาร
18
มิ.ย
วันพุธ
19
มิ.ย
วันพฤหัส
20
มิ.ย
วันศุกร์
21
มิ.ย
วันเสาร์
22
มิ.ย
วันอาทิตย์
23
มิ.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*